Brochure met een overzicht van de belangrijkste krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het RSV is het beleidsplan van de Vlaamse regering op het vlak van de ruimtelijke ordening. Het werd goedgekeurd op 23 september 1997.

Publicatiedatum Januari 1998
Publicatietype Brochure
Thema's Beleid en regelgeving ruimtelijke ordening