De folder beschrijft de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen volgens de Vlaamse Wooncode. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie

Publicatiedatum September 2016
Publicatietype Folder
Thema's Energiebesparing , Woonbeleid