De folder beschrijft de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen volgens de Vlaamse Wooncode. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Folder
Thema's
Energiebesparing , Woonbeleid