De Commissie Diversiteit van de SERV wil bijdragen aan een betere arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond. Zij combineren een bijzonder lage werkzaamheidsgraad (35,4%) met een hoge werkloosheids- (17,6%) en inactiviteitsgraad (57%). Een effectieve en kwaliteitsvolle oriëntering naar de arbeidsmarkt is daartoe cruciaal. Het advies bevat hiervoor een aantal aanbevelingen.

Publicatiedatum Mei 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Arbeidsmarkt , Armoedebestrijding