De zesde editie van het tweejaarlijkse Landbouw- en visserijrapport (LARA/VIRA) heeft voeding als centraal thema. De focus ligt op het gehele Vlaamse agrovoedingssysteem, maar vertrekt vanuit het perspectief van de consument. Het rapport beschrijft wat de Vlaming eet, welke attitudes, gedragingen en trends daarbij een rol spelen en wat de gevolgen van de consumptie zijn. Het gaat verder in op de verschillende agrovoedingsketens, beschrijft het belang van distributie, verwerking en productie en sluit af met een aantal oplossingsrichtingen om tegemoet te komen aan de uitdagingen voor het Vlaamse voedingssysteem. Het rapport geeft een algemene beschrijving van de Vlaamse primaire sector op basis van de laatst beschikbare cijfers, met vooral aandacht voor structurele en economische indicatoren.
Publicatiedatum December 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouw- en visserijbeleid