Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende de oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd 'Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en opdracht van de bestuurscommissie Alden Biesen, en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap 'Landcommanderij Alden Biesen' te Bilzen

Publicatiedatum December 2017
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving