Advies van de SERV over het verslag van het GOAL-project en over de blauwdruk leerloopbaanbegeleiding, die werd uitgewerkt door het Vlaams Adviescomité van het GOAL-project. Het driejarige Europese GOAL-project werd in januari 2018 afgerond. Met dit project werd er leerloopbaanbegeleiding aangeboden aan kortgeschoolde volwassenen in zes landen. De SERV onderschrijft het belang van leerloopbaanbegeleiding, een dienstverlening op maat met een aangepaste intensiteit en methodieken.