Het rapport bundelt de belangrijkste gegevens over schoolverzuim. Zowel het relatieve als het absolute schoolverzuim worden in kaart gebracht. Relatief schoolverzuim betekent dat een leerling in een school is ingeschreven, maar spijbelt. Bij absoluut schoolverzuim is een leerling niet ingeschreven. Het rapport biedt een overzicht van de verschillende procedures waarmee de overheid de leerplicht opvolgt, zoals de controle op de inschrijving.