Het rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. Stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden getoetst aan de Europese regelgeving en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren en de voornaamste bronnen van de polluenten.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lucht en geluid

Vorige edities