Met het Memorandum 2019-2024 wil de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een bijdrage leveren aan een toekomstgericht Vlaams beleid voor cultuur, jeugd, sport en media en wil ze de beleidsmakers inspireren en motiveren.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sport , Sociaal-cultureel werk , Media , Kunsten , Jeugd , Cultureel erfgoed , Beleid en regelgeving