Volgens Eurobarometer-gegevens hebben bijna twee op de drie Vlamingen globaal genomen een positief beeld over beroepsonderwijs en –opleiding in de lente van 2011. Vier op de vijf zijn van mening dat deze onderwijsvorm de vaardigheden aanleert die de werkgevers nodig hebben. Minder dan de helft is evenwel overtuigd dat vaardigheden zoals communicatie en teamwerk er bijgebracht worden. Ook denken maar goed twee op de vijf dat men er voldoende voorbereid wordt om een eigen zaak op te zetten. De helft van de Vlaamse bevolking vindt wel dat beroepsonderwijs en –opleiding tot goedbetaalde jobs leidt en drie op de vier zien er mooie carrièreperspectieven aan verbonden. Beroepsonderwijs en –opleiding heeft invloed op de economie en de werkloosheid volgens de meesten, maar kan op minder overtuiging rekenen als het gaat over aanmoedigen van milieuvriendelijke houdingen of het oprichten van kleine bedrijven.
Publicatiedatum Mei 2013
Publicatietype Studie
Thema's Onderwijs en vorming
Auteur(s) Myriam Vanweddingen
Reeks SVR-Webartikel, 2013/4