Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die vanaf 1 april 2016 van toepassing is op het gebruik van metaaldetectoren voor archeologische vondsten door erkende metaaltectoristen. Je krijgt een antwoord op volgende vragen: - Waar kan je een erkennig als metaaldetectorist aanvragen? - Welke regels moet je respecteren bij het detecteren naar archeologische vondsten? - Hoe beheer je archelogische vondsten? - Hoe ga je te werk in kwetsbare archeologische sites? - Waar vind je meer informatie? Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap via bestellingen@onroerenderfgoed.be.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Januari 2016
Publicatietype Folder
Thema's Beleid en regelgeving onroerend erfgoed , Archeologie
Doelgroep Ruim publiek