Aan de hand van relevante, betrouwbare cijfermatige en kwalitatieve gegevens geeft het milieuhandhavingsrapport een concreet beeld van het milieuhandhavingsbeleid dat in het Vlaamse Gewest werd uitgevoerd voor 2017.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Milieu- en natuurbeleid