Aan de hand van relevante, betrouwbare cijfermatige en kwalitatieve gegevens geeft het milieuhandhavingsrapport een concreet beeld van het milieuhandhavingsbeleid dat in het Vlaamse Gewest werd uitgevoerd.
Publicatiedatum April 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Milieu- En Natuurbeleid

Vorige edities