Op basis van zijn rollend meerjarenprogramma 2020-2024 en op basis van de beleidsvoornemens van de minister heeft de Minaraad zijn jaarprogramma 2021 vastgesteld, met een inschatting van de adviesvragen die verwacht kunnen worden en een vooruitblik op de eigen studie-, kennis- en netwerkactiviteiten.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Milieu- en natuurbeleid