Advies van de Sectorraad Media van de SARC over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Meer informatie

Publicatiedatum Maart 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Media , Beleid en regelgeving