Naar aanleiding van de sluiting voor renovatiewerken heeft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen een samenwerking opgezet met het FeliXart Museum Drogenbos om uitzonderlijke, en vaak minder getoonde, kunstwerken uit de jaren 1919-1952 aan een breed publiek te presenteren. Deze publicatie biedt een blik op de bruisende kunstwereld tijdens het Interbellum, van post-impressionisme over abstractie en expressionisme tot de mengvormen typisch voor die periode, met werk van Jules Schmalzigaug, Marthe Donas, Oscar en Floris Jespers, Edmond Van Dooren, Jozef Peeters, Felix De Boeck, Jan Kiemeneij, Jos Leonard, Paul Joostens, Prosper De Troyer, Marcel-Louis Baugniet en Ossip Zadkine. Naast twee inleidende artikels wordt er via een beschrijving op stukniveau een reconstructie van een 'vergeten' periode uit de Vlaamse kunstgeschiedenis in kaart gebracht. Lange tijd gold het eclectische van de kunstpraktijk in de periode tussen de wereldoorlogen als moeilijk behapbaar. Naast de mooi afgebakende stijlen zoals het Vlaams expressionisme en het surrealisme werden experimenten die een mix boden van een expressief fauvisme, een op het futurisme gestoelde abstractie of een dadaïstisch expressionisme als 'ongrijpbaar' gelabeld. Door de gehele periode als leidraad te nemen, met een nadruk op de ontwikkeling van de abstracte kunst, is het mogelijk om het verhaal van de historische avant-garde in al zijn diversiteit te brengen. 1925 geldt als breekpunt in het nastreven van een zuivere plastische taal, waarna de verschillende ontwikkelingen die tot de abstractie geleid hadden, in nieuwe mutaties aan de oppervlakte komen. Ook de terugkeer van figuratieve kunst zal de invloed ondergaan van het korte avontuur van abstracte kunst in België. Het is binnen deze context, aangevuld met nieuw onderzoek, dat dit ensemble uit de collectie van het KMSKA het belang van deze periode opnieuw valoriseert. Naast de collectie worden voor de eerste keer belangrijke archiefstukken uit de verschillende collecties opgenomen. Deze publicatie toont ons een typische leidraad binnen de rijke schilderstraditie in België: het doorbreken van het gangbare vanuit een ontvankelijkheid voor velerlei invloeden. Dit 'onzuiver' verhaal, waar recuperatie en persiflage op een vaak schalkse manier tot steeds nieuwe syntheses leidde, is een wezenlijk en niet te vergeten deel van de eigen kunstgeschiedenis.

Bestel per post

De prijs bedraagt €24,50 (exclusief verzendkosten €6,50).

Publicatiedatum Mei 2016
Publicatietype Catalogus
Thema's Kunsten , Cultureel erfgoed
Auteur(s) Greta Van Broeckhoven en Sergio Servéllon