Het rapport geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (=MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaren 2018 en 2019 voor de aspecten leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora en ecologisch functioneren. Ook de langjarige trends worden toegelicht.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Alexander Van Braeckel, Ruben Elsen, Joost Vanoverbeke, Frank Van de Meutter, Bart Vandevoorde, Wim Mertens, Jan Breine, Jeroen Speybroeck, Olja Bezdenjesnji, Dimitri Buerms, Joram De Beukelaer, Nico De Regge, Kenny Hessel, Jan Soors, Frederik Van Lierop
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (38)