De rapportage geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde-estuarium, kortweg MONEOS (= MONitoring Effecten Ontwikkelingsschets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaar 2020 voor de aspecten:, leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora, en ecologisch functioneren. Het licht ook de de langjarige trends toe.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Vanoverbeke, Joost, Van Braeckel, Alexander, Van de Meutter, Frank, Mertens, Wim;, Mertens, Amber, Breine, Jan.