De monitor groene economie bevat 51 indicatoren om te meten hoe groen de Vlaamse economie is. Het meetkader van OESO werd als voorbeeld gebruikt. De indicatoren zeggen iets over de hulpbronnenproductiviteit, over het natuurlijke kapitaal, de milieukwaliteit van leven en de beleidsrespons.

Meer informatie

Publicatiedatum December 2016
Publicatietype Studie
Thema's Klimaat , Duurzame ontwikkeling , Duurzame economie