Samenvatting van de resultaten van het project 'Dieren onder de wielen': monitoring van verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen.
Publicatiedatum
September 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren , Milieu- en natuurbeleid
Doelgroep
Lokale besturen, Natuur- en milieuverenigingen, Overheid, Ruim publiek