Het tijdschrift geeft scholen in het basis- en secundair onderwijs praktische ideeën om een eigen milieuzorgsysteem op te bouwen of uit te breiden. Elk nummer biedt een pak informatie over actuele milieuonderwerpen en opvallende tendensen. Getuigenissen van scholen en nieuwe initiatieven komen in verschillende rubrieken aan bod.
Publicatiedatum November 2013
Publicatietype Tijdschrift
Thema's Secundair onderwijs , Basisonderwijs , Natuur- en milieueducatie , Milieuzorg

Vorige edities