Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stellen samen hun interne en externe activiteiten en projecten voor in het magazine MOW mag.

Publicatiedatum April 2019
Publicatietype Tijdschrift
Thema's Mobiliteit en openbare werken