De publicatie verduidelijkt wat ‘duurzaam ruimtegebruik’ precies inhoudt en hoe dit in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vertaald wordt in een aantal basisprincipes die de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen sturen. De tekst wil een houvast zijn voor iedereen in de onderwijssector die van ver of dichtbij betrokken is bij het vormgeven van educatieve programma’s en het opstellen van lespakketten rond het thema ruimte.
Publicatiedatum
Maart 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Ruimtelijk beleid , Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Koen Raeymaekers