De Natuurverkenning 2050 onderzoekt vier scenario’s voor de ontwikkeling van groene infrastructuur in Vlaanderen. De tijdshorizon is 2050. Zowel op Europees, Vlaams als lokaal beleidsniveau wordt groene infrastructuur voorgesteld als strategie om de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen, onze biodiversiteit beter te beschermen, ons beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en op een slimmere, meer geïntegreerde manier met onze schaarse ruimte om te gaan.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Wouter Van Reeth, Anik Schneiders, Peter Van Gossum, Katrijn Alaerts, Helen Michels, Maarten Stevens, Inne Vught