Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de toevoeging van de NEET-jongeren als doelgroep van de activeringsregisseur.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt