Het afwegingskader geeft een antwoord op vergunnings- en verkavelingsaanvragen en op principevragen over het aansnijden van niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites. Het kader helpt bij de inhoudelijke afweging en de beoordeling die het agentschap Onroerend Erfgoed en de onroerenderfgoedgemeenten maken. Het kan lokale overheden ook ondersteunen en stimuleren bij hun ruimtelijke visievorming.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Archeologie , Beleid en regelgeving onroerend erfgoed
Auteur(s)
Jane Vaes
Reeks
Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed nr. 9