Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer
Publicatiedatum
Augustus 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gezondheidszorg