De Vlor beoordeelde het voorontwerp van decreet dat de eindtermen vastlegt voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat geeft invulling aan de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen