Dreven en wegbeplantingen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap die bijdragen tot de regionale identiteit. Om historische dreven en wegbeplantingen in stand te kunnen houden is kennis van het beheer in het verleden essentieel. Kennis van de traditionele beheerstechnieken is niet alleen nodig voor een goed begrip van het historisch beheer, maar kan ook als inspiratiebron dienen voor onze hedendaagse omgang met dit erfgoed. Informatie over het historisch en hedendaags beheer van dreven en wegbeplantingen is echter moeilijk te vinden. Daarom maakte het agentschap Onroerend Erfgoed een handleiding op voor het beheer van dit type erfgoed.