De Vlor maakte een stand van zaken op van de investeringen in het basisonderwijs. We roepen de minister op om verder te bouwen op de reeds gezette stappen en werk te maken van een samenhangend en duurzaam langetermijnplan voor het basisonderwijs. De investeringen die tot nu toe gebeurd zijn, zijn tijdelijk en kaderen niet in een groter geheel.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Basisonderwijs