De leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het uitvoeren van een reguleringsimpactanalyse (RIA). Ze wil bijdragen tot de ambitie om de aanpak van RIA in Vlaanderen te versterken en de kwaliteit van de Vlaamse regelgeving te verbeteren. De leidraad bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt uit wat een RIA is en bespreekt de belangrijkste kenmerken en basisprincipes van het Vlaamse RIA-systeem. Vervolgens worden in het tweede deel concrete richtlijnen gegeven voor de uitvoering van een RIA. Die richtlijnen zijn opgebouwd rond de 16 stappen in een RIA-proces. De belangrijkste aandachtspunten worden telkens geïllustreerd aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Maart 2012
Publicatietype Leidraad
Thema's Beleid en regelgeving , Vlaamse overheid