In april 2016 meldde Willem Hantson, archeoloog bij de intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR, de toevalsvondst langs de Ventweg-Zuid in Beveren, deelgemeente van Roeselare. In de marge van de vlakdekkende opgraving van een gedeelte van het regionale bedrijventerrein Beveren Onledebeek (Roeselare) was een vermoedelijk brandrestengraf aangesneden. Na de vondstmelding voerde Onroerend Erfgoed het nodige veldwerk uit.

Meer informatie

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Marc Dewilde, Franky Wyffels
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 106