De SALV onderschrijft de PAS-doelstelling (Programmatische Aanpak Stikstof) maar plaatst fundamentele kanttekeningen bij de uitwerking tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening. De SALV mist een visie op de toekomst van land- en tuinbouw als strategische sector om de voedselvoorziening te garanderen en een socio-economisch instrumentarium in functie van het landbouwinkomen. Ook een toekomstperspectief met mogelijkheden en ontwikkelingsruimte in plaats van enkel beperkingen en de garantie op rechtszekerheid tot 2050 ontbreken. Het is bovendien voor de SALV onbegrijpelijk dat er bij een overheidsprogramma met dergelijke omvang en doorwerking als de PAS een totaal gebrek is aan inzicht in de socio-economische impact op land- en tuinbouwbedrijven en op de brede agrovoedingsketen. Deze lacunes vergen bijstelling.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu en landbouw , Kwaliteit van de leefomgeving
Doelgroep
Ruim publiek