Het rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.

Publicatiedatum November 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Water , Milieu- en natuurbeleid , Drinkwater , Bodem