Het rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater in 2019-2020. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Mestbeheer , Bodem , Drinkwater , Milieu- en natuurbeleid , Water