De publicatie is de neerslag van een onderzoek naar de woonomstandigheden van jongeren tussen 17 en 21 jaar die begeleid zelfstandig wonen. Dit onderzoek biedt niet alleen inzicht in hoe jongeren wonen, hoe betaalbaar jong wonen is, hoe jongeren het zelfstandig wonen ervaren. Het leert ons ook iets over de (structurele) uitsluitingsmechanismen waarmee jongeren op de huisvestingsmarkt te maken hebben.
Publicatiedatum December 2006
Publicatietype Rapport
Thema's Gezin en samenleving
Auteur(s) Valérie Carette