Vrijwilligers komen vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Het is voor de vrijwilliger niet steeds duidelijk hoe hiermee om te gaan. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zette daarom een onderzoeksproject op rond het omgaan met vertrouwelijk informatie en beroepsgeheim. Dit resulteerde in de brochure.
Publicatiedatum
Juni 2009
Publicatietype
Brochure
Thema's
Vrijwilligerswerk , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Wim Wauters, Katrien Herbots, Johan Put