Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Departement Financiën en Begroting wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De volgende ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing.