Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit vier delen. Deel 1 bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2015-2016. Deel 2 zet enkele onderzoeken in de kijker: Frans in het basisonderwijs, de pool moderne vreemde talen in de derde graad so en type 6 en 7 in het buitengewoon basisonderwijs. Het derde deel geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie en zoomt in op het CLIL-onderzoek, het verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet en de tijdelijke projecten dko. Tot slot werpt het rapport een blik op de toekomst van de onderwijsinspectie.

Meer informatie

Publicatiedatum April 2017
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Onderwijsinspectie , Onderwijs - algemeen