De studie onderzoekt het potentieel van koolstofafvang en -gebruik of CCU (Carbon Capture and Utilization). Deze nieuwe techniek omvat processen waarbij CO2 uit puntbronnen wordt ingezet als basismateriaal voor de synthese van nieuwe moleculen met een economische waarde. Deze aanpak kan bijdragen tot de reductie van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, dat beschouwd wordt als één van de belangrijkste oorzaken voor de klimaatverandering.
Publicatiedatum
November 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Innovatie , Milieuhinder , Lucht en geluid , Klimaat , Duurzame ontwikkeling