In Vlaanderen hebben minder mensen problemen met ongehuwd ouderschap dan in de meeste andere EU-landen. De aanvaarding ervan blijft bovendien stijgen. Dat het huwelijk minder dan vroeger als een voorwaarde wordt aanzien voor ouderschap, impliceert echter niet dat een scheiding vaker dan voorheen als de beste oplossing wordt gezien voor relatieproblemen. Bovendien valt het op dat de groepen die positiever staan tegenover ongehuwd ouderschap niet dezelfde zijn als de groepen die een scheiding als de beste oplossing zien voor relatieproblemen.
Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Jan Pickery, Ann Carton, Dries Verlet
Reeks
SVR-st@ts 2015/17