De folder legt aan lokale besturen uit wat een erkenning als onroerenderfgoedgemeente inhoudt en hoe een erkenning aangevraagd kan worden.

Meer informatie