Advies van de SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Meer informatie

Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Jeugd , Sociaal-cultureel werk