Advies van de SARC-Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs

Meer informatie