In dit rapport wordt aan de hand van een reeks criteria en indicatoren beschreven wat verstaan wordt onder een gunstige staat van instandhouding voor elk van de 47 soorten van de bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn die in Vlaanderen aanwezig zijn.
Publicatiedatum December 2008
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en milieu
Auteur(s) Dries Adriaens, Tim Adriaens, Griet Ameeuw (red.)
Reeks INBO.R.2008.35