Het advies over het steuninstrumentarium ten behoeve van open innovatie tussen bedrijven sluit aan bij een eerder advies over samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven bij technologische innovatie (16 november 2011). De krachtlijnen uit dat advies zijn onverkort van toepassing op de samenwerking tussen bedrijven. Aanvullend formuleert de SERV zowel generieke als specifieke beleidsaanbevelingen. De generieke aanbevelingen hebben betrekking op transparantie en coherentie van het steuninstrumentarium, de kenbaarheid en de promotie van het instrumentarium en de betere afstemming tussen Europese en Vlaams programma's en steunfaciliteiten. De specifieke aanbevelingen gelden voor KMO's en social profitorganisaties en beogen laagdrempelige procedures in de diverse steuninstrumenten, de versterking van de intermediaire structuren, in het bijzonder de provinciale innovatiecentra, een heldere informatie en communicatie over intellectuele eigendom en meer aandacht voor de spillover effecten bij samenwerking tussen bedrijven.
Publicatiedatum
November 2013
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Innovatie