Advies over het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sociale economie