Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor 2018. In de studie worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie toegelicht. De resultaten van 2018 worden vergeleken met resultaten van vorige campagnes.

Publicatiedatum Mei 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Jan Breine, Linde Galle, Isabel Lambeens, Yves Maes, Thomas Terrie, Gerlinde Van Thuyne