Advies van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) over de actualisering van de omzendbrief 1994 met betrekking tot overheidssteun aan onderzoeksprojecten met een mogelijk militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande.